Dog on a field of grass in sunset

Velkommen til familien

VetFamily er den førende forening for selvstændige dyreklinikker og -hospitaler.

Bliv medlem

Unique collaboration

Our members have a large number of benefits

VetFamily is a unique collaboration for independent veterinary clinics and animal hospitals. By working together VetFamily members gain access to a wide range of benefits that improve clinic profitability, reduce administrative work and increase the time you can spend with animals.

Learn more

Two people helping another person climb a cliff

We help clinics to improve today and to be ready for tomorrow

We’re all about the members

Cecilia Abelson

VD - Norra Djurakuten

Att vara medlem i VetFamily känns självklart för oss. Att få hjälp och stöd av proffsig/lyhörd personal vad det gäller framförallt inköp som besparar oss en massa tid och administration. Att ha möjlighet att ta del i olika utbildningar stärker oss "små" i branschen att vara fortsatt konkurrenskraftiga.

Att man själv kan ta ställning till vilka av avtalen man önskar att nyttja i hela deras utbud är också en stor frihet.

Birgitta Sjölin

VD - Hälsinge Smådjursklinik

Att vara medlem i VetFamily sparar både tid och pengar då de sköter förhandlingen med olika leverantörer. De ordnar träffar med bra föredrag och möjlighet till att nätverka med både med kollegor och leverantörer. Dessutom är de väldigt måna om få ta del av medlemsföretagens behov och önskemål.

Anita Nyman

VD - Årstakliniken

Slipper förhandla avtal med leverantörer på egen hand. Möjlighet till att utbyta erfarenheter med andra kliniker (under trevliga former). Större möjlighet att ställa krav på leverantörer iom att vi är många medlemmar. Hjälp att utvärdera olika lösningar, t.ex. journalsystem..

Popular services

Sponseret
Sponseret
Person holding a cat in its arms

Interessert i medlemskap? Meld din interesse her

Bli medlem